Librăria Creștin-Ortodoxă LOGOS Arad

Categorii

Măriţi imaginea

CD - Deşi plecaţi, sunt prezenţi prin cuvintele lor

Nou

CD memorial

Detalii

26,00 RON

Add to wishlist

Prezentare

Din cuvântările :

PF Teoctist "Viaţa duhovnicească la mănăstirea Vorona" ," Şcoala de la Sihăstria", "Importanţa rugăciunii pentru monahi şi mireni" (1915-2007)

PF Hristodoulos "Spiritualitatea românească", "Evlavia credincioşilor ortodocşi din România şi Grecia" (1939-2008)

IPS Antonie Plămădeală "Taina pocăinţei şi importanţa duhovnicului" (1926-2005)

Pr. Dumitru Stăniloae "Frumuseţile Ortodoxiei" (1903-1993)

Pr. Constantin Galeriu "Purtarea crucii cu credinţă şi nădejde" (1918-2003)

Ieroschim. Paisie Olaru "Sfaturi duhovniceşti" (1897-1990)

Arhim. Ilie Cleopa "Rugăciunea, Sfaturi duhovniceşti" (1912-1998)

Arhim. Ioanichie Bălan "Sfânta Taină a Spovedaniei" (1930-2007)

Path: > > CD - Deşi plecaţi, sunt prezenţi prin cuvintele lor