Librăria Creștin-Ortodoxă LOGOS Arad

Categorii

BIOBIBLIOGRAFIE - PR DUMITRU STANIL Măriţi imaginea

Biobibliografie - Parintele Dumitru Staniloae

Nou

65,00 RON

Add to wishlist

Tabel date

Nr. pagini 994
Anul aparitiei 2013

Prezentare

O viziune integratoare asupra Operei teologice a Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae poate fi definită doar atunci când avem perspectiva dimensiunii acestei grandioase elaborări. Astfel, lucrarea de faţă este în acelaşi timp un frumos omagiu şi un instrument util.

Omagiul este adus memoriei Părintelui Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog ortodox al secolului al XX-lea, iar instrumentul de lucru, adică biobibliografia sa, este folositor tuturor celor interesaţi să cunoască teologia sa eclesială şi mărturisitoare, deodată tradiţională şi creatoare.

Vastitatea şi diversitatea operei Părintelui Dumitru Stăniloae reprezintă o imensă bogăţie spirituală, care trebuie cunoscută şi valorificată de profesorii de teologie, de preoţi, de studenţi, de credincioşii intelectuali ş.a. Tezaurul spiritual conţinut în teologia Părintelui Stăniloae este adunat în comuniune cu Sfinţii Părinţi ai Bisericii şi în coresponsabilitate cu Păstorii spirituali ai poporului dreptcredincios de astăzi.

Distinsul patrolog grec Stelianos Papadopoulos (1933-2012) considera că Părintele Stăniloae nu numai a cunoscut foarte bine şi a folosit masiv teologia Sfinţilor Părinţi, ci chiar i-a continuat, adâncind teologia lor, încât „pe unii chiar i-a întrecut", folosindu-se şi de dezvoltarea gândirii filosofice din epoca patristică până azi.

Părintele Stăniloae a tradus şi comentat opere majore ale Sfinţilor Părinţi (24 volume), inclusiv monumentala Filocalie în 12 volume, unde notele explicative sunt adesea aprofundări teologico-mistice de o copleşitoare bogăţie spirituală. în toate studiile sale dogmatice Părintele Dumitru Stăniloae foloseşte gândirea Sfinţilor Părinţi şi o prezintă într-o formă vie, existenţială, încât Sfinţii Părinţi devin contemporani şi prieteni cu cititorii acestei teologii.

Orizontul larg şi profunzimea creatoare a teologiei Părintelui Dumitru Stăniloae l-au făcut cunoscut nu numai în România, ci şi în străinătate. Opera sa este din ce în ce mai mult tradusă în limbi străine (franceză, germană, engleză, greacă, rusă ş.a.) şi atent studiată în teze de doctorat şi teze de licenţă în România şi străinătate, atât de teologi ortodocşi, cât şi de teologi romano-catolici, anglicani, luterani, reformaţi şi baptişti.

Marile teme ale operei sale sunt temele fundamentale ale credinţei creştine: lumea ca dar şi limbaj plasticizat al iubirii Sfintei Treimi; mântuirea ca viaţă divino-umană veşnică a lui Hristos comunicată oamenilor prin Sfânta Biserică; persoana umană ca permanentă taină şi permanentă noutate, chemată la viaţa veşnică a lui Dumnezeu; sfinţenia ca vocaţie a omului de a ajunge la asemănarea cu Dumnezeu după al Cărui chip a fost creat în calitatea sa de persoană, de fiinţă inteligentă, liberă şi iubitoare; dogmele credinţei ca adevăruri eliberatoare de determinismele naturii căzute şi coruptibile; rugăciunea ca experienţă a libertăţii şi iubirii spirituale mai tari decât moartea, decât timpul şi spaţiul care separă persoanele. Astfel, teologia Părintelui Stăniloae constituie o lucrare misionară de transmitere a Evangheliei lui Hristos, a Ortodoxiei, în lumea contemporană.

Cu pasiune şi pricepere bibliograful Virginia Popa, prezintă o nouă ediţie, revizuită şi adăugită, a lucrării Părintele Dumitru Stăniloae – biobibliografie, punându-o la dispoziţia tuturor celor care doresc să studieze sistematic şi eficient o operă consacrată slujirii Preasfintei Treimi şi oamenilor. Binecuvântăm cu bucurie publicarea celei de-a doua ediţii a acestei lucrări, la Editura TRINITAS a Patriarhiei Române, cu prilejul Anului comemorativ omagial al Părintelui Dumitru Stăniloae în şcolile de teologie din Patriarhia Română.

Path: > > Biobibliografie - Parintele Dumitru Staniloae